Dijital Reklam

DİJİTAL REKLAM

Şirketler çeşitli yollarla reklam çalışmalarını geçmişten bugüne olanca hızıyla sürdürmektedirler. Geleneksel reklam olarak adlandırılan televizyon, radyo ve gazeterde yayımlanan reklamlara günümüz teknolojisinin doğal sonucu olan internet kullanımıyla birlikte "Dijital Reklam" da eklenmiştir.

Aslında dijital reklamcılığın derdi de geleneksel reklamcılıkla aynıdır. Firmayı tanıtmak, tüketicide güven duygusu oluşturmak ve neticesinde ürün veya hizmeti satabilmektir.

İLETİŞİM