ETicaret

E-TİCARET

Dünya üzerinde internet kullanımındaki artışa ticaret yapan firmalar kayıtsız kalamadılar. Bu sayede ticaretin elektronik ortama girmesi neticesinde elektronik ticaret yani kısaca e-ticaret kavramı ortaya çıkmıştır.

Ürün ve hizmetlerin network(bilgisayar ağları) üzerinden sunumu, pazarlaması, müşteriye teslim edilmesi, sigorta ve satış sonrası hizmetleri e-ticaret kapsamında değerlendirilir.

İLETİŞİM